ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Το 'χαψε σαν...
Νηστικό αρκούδι ...
Καλύτερα να σε ντύνω...
Ο καλός ο μύλος....
Κάλλιο πέντε και στο χέρι...
Πνίγεσαι σε...